Mis on TPMS?

Rehvirõhu kontrollsüsteem TPMS (Tire Pressure Monitoring System) on ette nähtud, hoiatamks Teid tühjade rehvide eest, mis võib liiklusohtlikke olukordi.

TPMS madala rehvirõhu indikaator (kollane tuli) asub juhtpaneelil – läbilõikes rehv (meenutab hobuserauda) ühes keskel oleva hüüdmärgiga.

Nimetatud indikaator ilmus juhtpaneelile pärast mitmeid-mitmeid liiklusõnnetusi, mida võis seostada ebaõige rehvirõhuga. Paljud liiklusõnnetused oleksid olemata jäänud, kui sõidukijuhid oleksid olnud teadlikud madalast rehvirõhust. Praegugi sõidavad teedel mittevastava rehvirõhuga autod. TPMS süsteem tagab kohase rehviseire ning aitab ära hoida liiklusõnnetusi.

Enne madala rehvirõhu indikaatorit tuli rehvirõhu täpseks tuvastamiseks sõiduk peatada, kabiinist välja tulla, ratta ligi kummarda ning manomeetriga rehvirõhku mõõta. Manomeeter oli pea ainus tavatarbija käsutuses olev rehvirõhu mõõtmisvahend.

Mitte kõik TPMS-süsteemid ei tööta ühesuguselt. Märgutule süttimine on viimane samm rehvirõhu tuvastamisel.

KAUDNE REHVIRÕHUKONTROLL

Kaudne rehvirõhk töötab ABS andurite pealt. Süsteem võrdleb erinevate rataste pöörlemiskiirust. – Rehvi tühjenedes diameeter väheneb ja pöörlemissagedus suureneb.

Seadistamine käib kas kellaplokist (MFA) või eraldi nupust.

Süsteemi plussiks on see, et ei vaja eraldi mooduleid ja töötab kõigi rehvidega.
Miinuseks on see, et ei näita konkreetset rõhku ja vea ilmnemisel ka seda, mis rehvis/rehvides rõhk erineb

Kaudne rehvirõhukontroll töötab ABS andurite pealt. Nimetatud andurid mõõdavad iga ratta pöörlemiskiirust. Auto pardaarvuti kasutab saadud andmeid iga ratta pöörlemise võrdlemiseks, samuti selleks, et võrrelda muude andmetega (näiteks, kiirusega).

Pardaarvuti võib iga ratta pöörlemiskiiruse alusel teha järeldise rehvi suhtelise suuruse kohta. Rehvi tühjendes diameeter väheneb ning pöörlemissagedus suureneb, pardaarvuti hoiatab sellest sõiduki juhti.

Kaudse rehvirõhukontrolli puhul ei mõõdeta iga konkreetse rehvi rõhku (see pole manomeetriga rehvirõhu mõõtmise analoog). Kaudse rehvirõhukontrolli puhul lähtutakse rataste pöörlemiskiirusest, pardaarvuti signaliseerib ohust, kui rataste pöörlemine ei vasta nõuetele.

KAUDSE REHVIRÕHUKONTROLLI EELISED

 • Suhteliselt odav, võrreldes otsese rehvirõhukontrolliga
 • Otsese rehvirõhukontrolliga võrreldes nõuab vähem programmeerimis/hooldustöid
 • Võrreldes otsese rehvirõhukontrolliga hõlpsam paigaldada

 

KAUDSE REHVIRÕHUKONTROLLI PUUDUSED

 • Suurema või väiksema rehvi ostmisel võivad näidud olla ebatäpsed
 • Ebaühtlaselt kulunud rehvide korral võivad näidud olla ebatäpsed
 • Pärast rehvide täispumpamist tuleb süsteem lähtestada (reset)
 • Pärast rehvide rotatsiooni tuleb süsteem lähtestada (reset)

 

OTSENE REHVIRÕHUKONTROLL

Otsene rehvirõhukontroll vajab igas veljes olevaid andureid ja moodulit.

Otsese rehvirõhukontrolli korral jälgivad andurid rehvirõhku – mitte ainult ei mõõda ABS andurite pealt rataste pöörlemiskiirust.

Otsese rehvirõhukontrolli korral võivad andurid teavitada ka rehvi temperatuurist. Otsese rehvirõhukontrolli süsteem edastab andmed vastavale moodulile (toimub andmete analüüs, kui rehvirõhk on nõutavast väiksem, edastatakse teave sõiduki juhtpaneelile, süttib märgutuli). Teave edastatakse juhtmevaba tehnoloogia abil. Igal anduril on unikaalne seerianumber. Süsteem töötab sõltumatult (süsteem eristab oma sõiduki näitusid teiste omadest), iga rehvi kohta antakse vastav rehvirõhu näit.

OTSESE REHVIRÕHUKONTROLLI (TPMS) EELISED

 • Otse rehvilt laekunud täpsed rehvirõhu andmed
 • Rehvide ümberpaigutamine ja väljavahetamine ei mõjuta süsteemi täpsust
 • Süsteemi lähtestamine pärast rehvide ümberpaigutamist või väljavahetamist on lihtne
 • Andurite patareide kasutusiga – kuni 10 aastat
 • Võib seirata ka varurehvi

 

OTSESE REHVIRÕHUKONTROLLI (TPMS) PUUDUSED

 • Kallim kui kaudne rehvirõhukontroll TPMS
 • Lähtestamiseks/sünkroniseerimiseks on nõutavad kallid instrumendid
 • Patareid pole võimalik välja vahetada, tühja patarei korral tuleb andur välja vahetada
 • Patenteeritud süsteemi tõttu on paigaldamine, hooldamine ja väljavahetamine tarbijatele ja autohooldusfirmadele keerukas.
 • Andurid on väga õrnad.

 

REHVIRÕHK JA TURVALISUS

Nii otsese rehvirõhukontrollisüsteem kui ka kaudse rehvirõhukontrollisüsteem aktiveerivad ühe ja sama indikaatori. Kohaselt hooldatud TPMS-süsteem on võimaline edastama täpseid hoiatusi, samas ei asenda see manuaalset rehvirõhukontrolli, seepärast olgu manomeeter alati sõidukis olemas.