KUIDAS REHVE VAHETADA?

Iga autojuht peab oskama rehve välja vahetada. Ärge lootke, et hädaolukorras saate üksnes mobiiltelefoniga hakkama, võib juhtuda, et see on tühi või ei ole levis või see on lihtsalt koju unustatud. Rehv võib suvalises kohas katki minna, ent mobiiltelefonist pole katkise rehvi vahetamisel abi.

1. PEATUGE TURVALISES KOHAS

Kui rehv on katki, siis ärge üritage järsku pidurdada või pöörama hakata. Vähendage kiirust, leidke turvaline koht, kus rehv ära vahetada – see peab olema ühetasane, piisavalt lai, et autot parkida. Tühi parkla oleks ideaalne koht. Ühetasane pind on nõutav selleks, et auto veerema ei hakkaks. Sirge teelõik sobiks kurvist paremini, sel juhul olete teistele liiklejatele hästi nähtav.

Ärge vahetage rehvi kitsal teeserval, liiklusvoo vahetus läheduses. Otsige turvaline koht. Tühja rehviga sõitmine on riskantne, ent mõne auto alla jäämine pole põrmugi parem. Kui sõiduki käsiraamat on käepärast, siis lugege üle, mismoodi antud sõiduki rehvi õigesti vahetada.

2. LÜLITAGE SISSE AVARIITULED

Avariituled aitavad teil teeservas nähtav olla. Õnnetuste vältimiseks lülitage avariituled kohe sisse, kui tajute, et olete sunnitud teeservale sõitma.

3. KASUTAGE SEISUPIDURIT

Peatumisel tõmmake seisupidur kohe sisse, et sõiduk ei hakkaks kohalt veerema.

4. KASUTAGE TÕKISKINGA

Rataste fikseerimiseks ning veeremahakkamise ärahoidmiseks pange rehvi vahetades rataste ette või taha tõkiskinga. Tagumise rehvi vahetamisel pange tõkisking esirehvi ette, esirehvi vahetamisel pange tõkisking tagarehvi taha. Kui tõkiskinga pole võtta, kasutage telliskivi või mõnda suuremat kivi. Veenduge, et need oleks piisavalt suured ning suudavad sõiduki veeremahakkamist ära hoida.

5. EEMALDAGE RATTAKILP

Kui autol on rattamutreid kaitsvad rattakilbid, siis tuleb need eemaldada, enne kui sõiduki tungrauaga üles tõstate. Vastasel korral võib asuda kohe 6.sammu juurde. Rattakilbi eemaldamiseks kasutage mutrivõtit, mõnikord võib tarvis minna mõnda muud käepärast tööriista. Vajadusel kasutage sõiduki käsiraamatut (rattakilbi eemaldamine). 

6. KEERAKE ÄRA RATTAKRUVID

Enne auto ülestõstmist, keerake rattakruvid aeglaselt lõdvaks. Rattakruve tuleb keerata kellaosuti liikumisele vastupises suunas. Vajadusel tarvitage asjakohast jõudu (kasutage jalga või keha raskust). Rattakruvisid ei tohi otsast ära keerata, nad peavad olema lõdvas asendis. Need tuleb täielikult ära keerata alles katkise rehvi eemaldamiseks.

7. ASETAGE TUNGRAUD SÕIDUKI ALLA

Asetage tungraud vahetatava ratta juures olevasse spetsiaalsesse sälku. Sõiduki alusraam/põhi on sageli kaetud plastmasskattega, tungraua paigaldamiseks ette nähtud koht on katmata jäetud. Sõiduki turvaliseks ülestõstmiseks ning selle kahjustuste ärahoidmiseks järgige sõiduki käsiraamatus sätestatut.  

8. TÕSTKE SÕIDUK TUNGRAUAGA ÜLES

Veenduge, et pinnas oleks kõva. Vastasel juhul võib tungraud vajuda sõiduki raskuse all läbi maapinna või sõiduki alt ära libiseda. Kui teist võimalust ei ole, siis asetage sõiduki alla piisava suurusega kõva lauajupp. Tõstke sõiduk maapinnast ca 15 cm kõrgusele. Sõiduki tõstmisel tungrauaga (samuti siis, kui sõiduk on juba üles tõstetud) ei tohi ükski kehaosa jääda sõiduki alla.

9. RATTAKRUVIDE EEMALDAMINE

Eemaldage rattakruvid täielikult. Nüüd võib seda teha kätega.

10. TÜHJA REHVI EEMALDAMINE

Eemaldage tühi rehv. Asetage küljele, et see eemale ei veereks.              

11. ASETAGE VARUREHV POLTIDELE

Asetage varurehv rummule (rattapoltidele). Suruge rehv vastu rummu, kuni rattapoldid on täielikult läbi tulnud.

12. KEERAKE RATTAKRUVID KÄEGA KINNI

Keerake rattakruvid käega kinni.

13. LASKE SÕIDUK MAHA, KEERAKE KRUVID KÕVASTI KINNI

Laske sõiduk tungrauaga maha, nii et varurehv puutuks juba vastu maad, ent sõiduk ei toetuks veel täie raskusega rehvidele. Keerake kruvid mutrivõtmega lõpuni kinni (vajadusel tarvitage keha raskust).

14. LASKE SÕIDUK TÄIESTI ALLA

Laske sõiduk täiesti alla, eemaldage tungraud. Kontrollige mutrivõtmega, kas kruvid on täiesti kinni.

15. PANGE RATTAKILP TAGASI

Kui rattakilp sobib ka varurehvile, asetage see tagasi. Vastasel korral pange rattakilp kõrvale.

16. TÖÖRIISTAD OMA HOIUKOHTA

Pange tungraud, mutrivõtmed, tõkisking, katkine rehv, rattakilp sõidukisse, selleks ette nähtud kohta.  

17. KONTROLLIGE VARUREHVI RÕHKU

Kontrollige varurehvi rõhku, vajadusel sõitke kohe lähimasse tanklasse vm., et rehv täis pumbata.

18. VIIGE KATKINE REHV REMONDITÖÖKOTTA

Varurehv pole ette nähtud suurel kiirusel pikkade vahemaade läbimiseks, seepärast sõitke ettevaatlikult lähima rehvitöökojani, kus võidakse öelda, kas rehvi võib remontida või tuleb osta uus rehv.