5 SOOVITUST REHVISOORITUSE MAKSIMAALSEKS ÄRAKASUTAMISEKS

1. ÕIGE REHVIRÕHK

Rehvi kasutusiga sõltub suuresti rehvirõhust. Õige rehvirõhk tagab rehvi tõhusa ning ette nähtud töötamise. Nii alarõhk kui ka ülerõhk põhjustavad ühtviisi rehvi kiiremat kulumist, samuti mõjutavad negatiivselt sõiduki pidamist ning suurendavad kütusekulu. Rehvi täispumpamisel kasutage manomeetrit, et rehvirõhk oleks nõutaval tasemel. Rehvirõhku tuleb kontrollida igal kuul, enne pikki sõite ja raskete koormate vedamist.

Rehvirõhku puudutav tootjateave asub sõidukijuhipoolsel uksel või ukseraamil (või sõidukikasutaja käsiraamatus). Rehvirõhu kontrollimisel peab teadma, et seda tuleb teha “külma” rehvi korral, s.t., auto pole sõitnud vähemalt kolm tundi või keskmise kiirusega pole sõidetud rohkem kui 1,5km.

2. TÄPSELT JOONDATUD RATTAD

Ebatäpselt joondatud rattad (ebatäpne rattasuunang/ebatäpsed rataste seadenurgad) põhjustavad rehvide ebaühtlast kulumist, rehvid tuleb seepärast enneaegselt välja vahetada. Ebatäpse rattasuunanguga/seadenurkade rattad võivad olla tingitud muudest, rehvide töötamist mõjutavatest mehaanilistest probleemidest. Rataste täpseks joondamiseks on autohooldusfirmadel vastavad arvutipõhised seadmed, nõudke pärast reguleerimist, et vastavad näitajad (rataste seadenurgad jne.) välja trükitaks, hoidke need alles.

3. PIDEV REHVIDE ROTATSIOON (ÜMBERPAIGUTAMINE)

Ratastele mõjuv rõhk jaguneb erinevalt, see sõltub rataste asukohast ning võib põhjustada rehvide ebaühtlast kulumist. Rehvide regulaarne ümberpaigutamine (rehvitootja soovituste kohaselt või iga 10,000km järel) tagab rehvimustri ühtlasema kulumise, rehv peab seetõttu kauem vastu.

4. RATASTE TASAKAALUSTAMINE

Tasakaalustamata rattad (rehvid) põhjustavad kahjulikku vibratsiooni ning rehvimustri ebaühtlast kulumist (tulemuseks ebamugav sõit ning rehve tuleb enneaegselt välja vahetada). Elektroonilised tasakaalustamisseadmed (rattasuunangu/rataste seadenurkade reguleerimiseks) võimaldavad olukorda tunduvalt parendada.

5. VÄIKSEM VEERETAKISTUS

Veeretakistus on rehvi sirgjooneliseks ning ühtlases rütmis liikumiseks tarvilik energiahulk, lisaks mõjutab veeretakistus sõiduki kütusekulu ning Teie rahakotti. Bridgestone Ecopia -sarja rehvid on väikese veeretakistusega, need võimaldavad rehvide kasutusea kestel säästa kuni 400 EUR, see pole pelgalt taskuraha!